Karşıyaka, Kentsel Gıda Stratejisini Çiziyor

KARŞIYAKA’DA “TARLADAN ÇATALA: GIDA, KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER” KONUŞULDU

Karşıyaka Belediyesi; kentsel tarım, besin sistemleri ve besin haklarının ele alındığı bir sempozyum düzenledi. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı, ‘Tarladan Çatala: Gıda, Kentler ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda kıymetli bilgiler verildi.

Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, kentlerdeki boş ve atıl alanların besin için kullanılmasının büyük bir dönüşüme vesile olabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Bugün bilhassa kentlerde besin üretimi neden kıymetli olduğunu tartışırken İzmir’in çok kıymetli bir noktada olduğunu düşünüyorum. Biz çoklukla kenti kıra yayılan ve kırsalı tüketen bir sistem olarak görüyoruz. Kentlerin de kırsal yapılara takviye vermesi gerekiyor. Topyekun olarak ömür biçimlerimizin değişiyor, besin da bunun başında geliyor. Kentlerde yapılan üretimler gereksiz ve değersiz değil. Ancak bu hususta lokal idarelerin değeri de giderek artmış durumda. Karşıyaka çok kıymetli bir yerleşme, buradaki dönüşüm İzmir’in dönüşümüne kıymetli katkı sağlayacaktır. Kent içerisindeki küçük boşluklar ve atıl alanların bile besin konusunda kıymetlendirilmesi çok kıymetli olacaktır. Burada yapılacak olan her şey yalnızca Karşıyaka için değil İzmir’i etkileyecek ve buradan çıkan model katkı sağlayacaktır.”

“TARIM MODELİ DEĞİŞTİRİLMELİDİR”

Avrupa İklim Paktı Elçisi Vatan Çağlar Babacan ise iklim krizi ve mümkün tesirlerinin azaltılması için tarım modelinin değiştirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Bugün burada kendi sorumlusu olmadığım bir geçmiş yüzünden geleceği tehlikede olan bir genç olarak size sesleniyorum. 10 gençten 4’ünün iklim krizi ve neden olabileceği felaketler nedeniyle çocuk sahibi olmak istemediği bir çağdan bahsediyoruz. Her birimiz hususa karbon salınımını azaltmak olarak bakıyoruz fakat öncelikle karbon yutak alanları artırılmalı ve ziraî üretim modeli değiştirilmelidir. En büyük antropojenik metan emisyonunun kaynağı tarımdır. Yenilenebilir güç yatırımları bu karbon yükünü hafifletebilir ancak karbon atmosferde tutunmaya devam etmektedir. Biz bunu bilakis çevirebiliriz. Araştırmalarım sayesinde İzmir haline giren eserlerin 99’unu dışarıdan geldiğini üzülerek öğrendim. İzmir’in sahip olduğu potansiyel göz önünde bulundurulduğunda gerçekte üzücü bir tablo. Bizim hakikat tarım uygulamalarını bilmemiz kâfi değil bunları vatandaşlarımıza da aktarmamız gerekiyor. İklim krizi ve tesirlerini ana gündem unsuru haline getiren Karşıyaka Belediye Başkanı’mıza bir iklim aktivisti olarak teşekkür ediyorum.”

“HEPİMİZİN SORUMLULUĞU VAR”

Karşıyaka Belediye Lideri Dr. Cemil Tugay kentlerde yaşayan insanların beslenmeye muhtaçlık duyduğunu bu nedenle ziraî üretim ile ilgilenmek ve bu hususta düşünmek zorunda olduğunu bilhassa vurguladı. Besine erişim ile ilgili doğabilecek bir kriz varken herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Lider Tugay, “Kentlerin besine erişimi ile ilgili bir sorun olduğuna inanıyoruz. Aldığımız besinler sağlıklı mı, aradığımız kalitede mi, fiyatı uygun mu, üretildikten sonra bize gelene kadar dünyaya ne üzere ziyanlar getirdi ve son olarak üretimi yapan çiftçimiz güzel kurallarda üretim yapabiliyor mu? Zira beslenme beşerler için hayati bir aksiyon ve sıhhatsiz eserler ile beslendiğimizde çeşitli sıhhat problemleri yaşıyoruz. Beslenmeden ya da etraftan kaynaklı sıkıntılar yaşıyorsak bunu seyredemeyiz, bir şeyler yapmak zorundayız. Birtakım vatandaşlar iklim, tarım belediyenin işi mi diyor. Biri de Karşıyaka’da çiftçi yok ki neden Ziraî Hizmetler Müdürlüğü var diye sormuş. Güya hiçbirimiz ziraî eserle beslenmiyoruz, bu kentte beslenmeyen var mı? Önümüzdeki yıllarda besine erişim ile ilgili sorun yaşama ihtimalimiz yüksek, bu sorun da büyüyecek; eser bulamayacağız zira üretilen eser yetmeyecek. İzmir’e ve Karşıyaka’ya yakışan bunları seyretmemek, meseleleri evvelden görmek, gerçek vakitte müdahale etmektir. Hasebiyle biz tüketicilerin üreticiler ile irtibat kurması birbirini anlaması lazım. Herkes tahlil üretmekle sorumlu, buna mecbur. Aç kalacağız, yediğimiz yemeklerden kanser oluyoruz; latifesi yok bunun” diye konuştu.

“ÇİFTÇİ NEDEN ÜRETEMEZ HALE GELDİ?”

Konuşmaların akabinde sempozyumun birinci oturumu, Dr. Fatih Özden’in moderatörlüğünde panel biçiminde gerçekleştirildi. Birinci olarak kelam alan Çiftçi Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu, besin egemenliği ve besin hakkı mevzularında değerli açıklamalar yaptı. Çobanoğlu, açıklamalarında şu tabirlere yer verdi: “Bazı ülkeler Avrupa’nın besin gereksinimini karşılamak üzere ziraî üretim yapmaya başladı. Lakin bu model belirli bir biçimde sermayeye bağlı hale getirildi. Bütün bunlar verimlilik ismine yapıldı, eğitimler ve teşvikler de buna dönük verildi hasebiyle çiftçiler güç ve tarım makinelerine bağlı hale geldi. Kırsal kalkınma ismine da değerli bir fonksiyon görüyordu. Lakin siyasetler değişince ‘dur’ dendi; çeşitli yasalar çıktı, özelleştirmeler başladı. Sonuç olarak üretip ihraç ederken artık ithal eden bir ülke haline geldik. Küçük üreticilerin tasfiyesi kelam konusu olmaya başladı, süratle şirketlerin denetiminde bir besin sistemine gidildi. Bir de organik tarıma yönlendirme ortaya çıktı, eserler daha değerliden satıldı. Bu çerçevede besin güvenliği kavramı ortaya çıktı, kullanılan ilaçların ölçülerine ait kıstaslar koyuldu. Bu stil siyasetler karşısında da besin egemenliği kavramı doğdu ve biz kendi kültürümüze uygun besin üretmek durumundayız şuuru oluştu. Besin egemenliği tıpkı vakitte herkesin sağlıklı besine erişim hakkıdır. İşte bunlar için gayret etmeye başlanıldı. Üretimdeki zincirin bozulması çeşitli hastalıkların oluşmasına yer hazırlıyor. Çiftçi kendi öğrendiği formuyla kendi atalık tohumlarını üretmek ister. İşte bu manada çiftçi ile tüketici birlik olmalıdır.”

“ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”

Ardından, TMMOB Besin Mühendisleri Odası İzmir Şube Lideri İ. Uğur Toprak kentler ve mahallî besin siyasetleri bahisli bir sunum gerçekleştirdi. İnançlı besin için yanlışsız üretimin kaçınılmaz olduğunu lisana getiren Toprak, “Nüfus artıyor, gıda ve suda adaletsiz bir dağılım gerçekleşiyor. Ne yazık ki tükettiğimiz gıdaların büyük bir kısmını ithal ediyoruz ve pandemi ile Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta gördük ki bazen ithal bile edemiyoruz. Bu nedenle böyle verimli toprakların kıymetini bilerek üretmemiz lazım. Bunun için politikalar üretirken gıda ve sağlık kavramlarını bir arada düşünmek gerekiyor” dedi.

AGROEKOLOJİK TARIM VURGUSU

Tarladan çatala besin ve yurttaş örgütlenmeleri konusunda kelam alan Tayfun Özkaya ise, agroekolojik tarımın değerine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Kentlere besin taşınması gitgide zorlaşmaya başlıyor. Soframıza gelen besinlerde da maalesef tarımda kullanılan ilaçlardan kaynaklı unsurlar bulunuyor. Yediğimiz bir domateste bile 14 farklı zehir olabiliyor; eserlerin 15’i mevzuata uygun değil, bu fecî bir durum. Türkiye’de tarım gitgide sıkışıyor, tarım yapmak neredeyse imkansız. Derhal endüstriyel tarımı bırakmamız ve agroekolojik tarıma geçmemiz gerekiyor; diğer dermanımız ve vaktimiz yok. Kent tarım yalnızca kent içerisinde yapılan tarım değil, kentin kaynakları ile yapılan tarımdır lakin tabi ki kent içerisindeki boş alanlara bakmak lazım. Besin kooperatifleri ve topluluk takviyeli tarım kümeleri, ekolojik köy pazarları desteklenmeli. Eser geliştirme projelerine dayanak verilirken sıhhatsiz besinlerin kullanımı ile ilgili önleyici kurallar da getirilmeli.”

KENTSEL TARIM

Nilüfer Belediyesi’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Arca Atay panele çevrim içi ilişki ile katıldı. Dünyada ve Türkiye’de kentsel tarım konusunda sunum yapan Atay, Nilüfer Belediyesi’nin kentsel tarım faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi, çalışmaları anlattı. Kentsel tarımın tarihî geçmişi hakkında bilgi veren Atay, dünyadan kentsel tarım örneklerini fotoğraflarıyla birlikte iştirakçilere aktardı. Kentsel tarımın yararlarını anlatan Atay, “Balkon ve teraslar kentsel tarımın değerli ögeleridir ve geçmişi çok önceye dayanır. Kentsel tarımın kentlere ve kentlerde yaşayan vatandaşlara çeşitli yararları vardır. Dünyada siviller, lokal idareler ve üniversiteler tarafından oluşturulmuş kentsel tarım alanları var. Çatı tarımı da bu alanlardan bir tanesi. Çatı tarımı insanlara kendi yiyeceklerini yetiştirilebilmesi için teşvik eder, mahallî ekonomiyi dayanaklar, hava kirliliğini azaltır. Kentlere bunun üzere birçok yarar sağlar” dedi.

KOMPOST ÜRETİMİ

Dr. Bediz Yılmaz panele çevrim içi katılarak kentsel ve döngüsel iktisat bahis başlığında kelam aldı. Yılmaz, öncelikle yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mersin’de yürütülen kent tarımı çalışmalarını anlattı. Kompost üretimi hakkında da bilgi veren Yılmaz, “Biz Mersin’de oluşturduğumuz kent tarım alanlarının en kadar hayati olduğunu gördük. Küçük çocukların orada ne kadar güzel vakit geçirdiğini, üretim ile ne kadar iç içe olabildiklerine şahit olduk. Kompost problemine gelince de benim çok yakından ilgilendiğim; ürettiğim ve insanlara da üretimi konusunda eğitimler verdiğim bir mevzu. Gönüllüler olarak pazarlara gidiyoruz ve kullanılabilecek durumda olan atıkları ayrıştırarak kompost alanına gönderiyoruz. Bu sistem sayesinde çok büyük ölçüde zerzevat ve meyve atığı komposta dönüşerek çiftçilere gübre olarak dağıtılıyor” diye konuştu.

GIDA MERKEZİ

Moderatörlüğünü Karşıyaka Belediyesi Ziraî Hizmetler Müdürü Yusuf Can Gökmen’in yaptığı ikinci oturumda “Karşıyaka’nın Gıda Stratejisi” konuşuldu. Çatı Çiftliği Kurucusu, Yüksek Mimar Hasibe Akın Karşıyaka’nın Besin Merkezi başlıklı sunumunda şunları kaydetti: “Karşıyaka’da şu anda bir Besin Merkezi yapılıyor. Bahçelievler’deki Katlı Pazar Yeri, Mavişehir’de bulunan iki alan ve Kent Ormanı olarak uygulanan dört alan var. Bu alanların temaları birebir. Bu alanlar bir master plana otursun ve kentte besinin aslında kentin belirli sıkıntıları ile ilgili çözücü olabileceği noktaları araştıralım ve bunu da master plan ile yapalım dedik. Belediyeler olağanda master planları kabul etmezler. Karşıyaka Belediyesi kabul etti ve Karşıyaka’nın yeşil alanları ile kentsel tarımı ve gıdayı birbirine bağlayabilecek bir master plan çalıştık. Burada da üç tane tema çıktı; Yeşil, Yenilebilir ve Yürünebilir Karşıyaka. Mahalle ölçeğindeki birinci pilot projemiz Bahçelievler Katlı Pazar Yeri. Pazar yerinin; üretim alanı çatısında olsun, yakınında da toplumsal donatı ve okula bağlı olsun dedik. Burasının bir besin merkezine dönüşebileceğini düşündük. Karşıyaka’nın canlı kıyı aksını ilçenin içindeki farklı bariyerleri eritmek için dikeydeki bir aks ile bağlayalım Kent Ormanı ile buluşsun diye düşündük. Kent Ormanı’nın da dört tane teması var; toprağımızı onaralım, suyu tutacak sistemleri geliştirelim, fonksiyonel ormancılık yapalım ve toplumsal iştiraki sağlayalım. Sert tabana düşen suyu, olabildiğince toprağa kanalize etmek ve toprağın emebileceği hale getirmeyi amaçlıyoruz. Kent Ormanı devam ediyor ve bir sonraki sonbahar periyodunda insanlara da açarak, hepimizin içinde olduğumuz biçimde devam edecek. Mahalledeki birinci örnekte Bahçelievler Katlı Pazar Yeri’ydi. Bizim buradaki rolümüz; çatıyı, cepheyi tasarlayalım, iç yere dair de bir besin merkezi olacak biçimde yeni kullanım tekliflerini geliştirelim. Besin merkezinde; üretici, tüketici, yatırımcı var ve merkezinde besin yer alıyor. Bütün bunlar olurken çatıda 7 bin metrekarelik alan var, altındaki pazar yeri duruyor, üst taraftaki düğün salonu öbür bir yere taşınacağı için orası da bir toplumsal merkez olarak tasarlanacak. Kentte, kent çiftçileri ile ilgili programların gelişmesi çok değerli. Karşıyaka Besin Merkezi’nde dört nokta var; paylaşalım, öğrenelim, kutlamalarımızı yapalım ve sağlıklı erişilebilir besinimizi orada yiyebileceğimiz bir alan olsun. Kentin içinde en çok bulunan şeylerden biri beton, o kadar çok atıl alanımız var ki. Bütün bu atıl binaları apayrı yerlere dönüşebilir. Pazar yerini tasarlarken; sokak kotunda kamusal bir alan üzere olsun, sokak ile birleşsin ve üste yanlışsız özel kullanımlar artsın diye düşündük. Binanın hoşluğu, rampa ile bütün katlara erişebiliyorsunuz. Karşıyaka Belediyesi kentin atıl alanlarına dair bir atlas oluşturdu, bunlar 450 tane 200 metrekareden 7 bin metrekareye kadar atıl alanlar. Bu alanlar bir ormana dönüşecek. Bu alanlar kentin her yerinde. Bunları anlatmamızın bir sebebi var; besin merkezi dediğimizde farklı müdürlüklerle bir ortaya geldik. Karşıyaka Belediye Liderimiz Dr. Cemil Tugay, “tüketici kooperatifleri, üretici kooperatifleri farklı yerlerde, hepsinin farklı ihtiyaçları var, bizim belediye için bunu yapabileceğim alan burası için çok uygun, ihtiyaçları onlar tanımlasınlar, ben o zaman size daha iyi bir tasarım brifi verebileceğim” dedi. O yüzden de şu anda aslında bunu anlatırken, birlikte tasarlamak ve üzerine düşünmek için bu mevzuyu size açıyorum.”

HALK SAHİP ÇIKMALI

Karşıyaka’nın Besin Vizyonuna Gerçek Yol Haritası başlıklı bir sunum yapan İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp ise “Karşıyaka’da bütüncül bir yaklaşım var, bu yaklaşım; bir kent bölge besin sisteminin üretilmesi, üretici ile tüketicinin, dağıtım sisteminin bir ortaya getirilmesi ve bütün bu imkanların bir ortada tutulması. Biz her şeyi merkezileştiriyoruz, hiçbir şeyi kendi yerelinin bilgisini tutmadan, merkezden yürütmeye çalışıyoruz ve tektipleştirip, modelleştiriyoruz. Hiçbir yerelin gereksinimini karşılayamayacak modeller üretiyoruz. Biyoçeşitlilikte gördüğümüz şey, bizim insan olarak besine yaklaşımımızı çok düzgün anlatıyor zira her şeye bu türlü yaklaşıyoruz. Bir tane çeşit olsun biz onu yiyelim onu tüketelim, bir tane tarım besin sistemi olsun onu yapalım. Pekala mahallî idareler bunun karşısına geçmek için ne yapabilirler. Besin bizim, müştereğimiz. Müşterek; herkese ilişkin olan ve kimseye ilişkin olmayandır. Bizim insan olarak besine erişim hakkımız olmalı, sağlam besine erişebilmeliyiz, besin yurttaşlığını gerçekleştirebilmeliyiz, besin egemenliğine sahip olmalıyız. Besin sistemi yaklaşımı, bize tanımlanan idari hudutlarda yetersiz kalıyor, bizim bir kent bölge besin sistemi tanımlamamız lazım. Burada direkt örgütlenme sorunu devreye giriyor aslında bölgesel ilişkileri kurabilmek için bunu mümkün kılan şeylerden biri de besin. Karşıyaka’nın besin sistemi dediğimizde; yalnızca bir tüketici kitlesi görüyor olabiliriz lakin bölge ile birlikte ele alındığında burada bir üretim ve üretici sıkıntısı var. Buradaki yol haritasına baktığımızda karşımıza; kentsel besin stratejisi, kentsel besin kurulu üzere yeni oluşumlar çıkıyor, bunların Türkiye’deki uygulaması çok kısıtlı gerçekleşti. Aslında burada merkeze oturması gereken şey; bir kentin besin stratejisinin ya da vizyonun çalışabilmesi için halkın ona sahip çıkması gerekiyor. Münasebetiyle evvel kentin mevcudunu anladıktan sonra iştirakçi sistemlerin tasarlanması lazım. Artık Karşıyaka’nın mevcuduna değinmek istiyorum; atıl alan envanteri çıkarılmış, atıl alanlar var ve bir ekosistem çalışması yapılmış, vizyon takımının çalışmaları ile birlikte aslında bunlar bütüncül bir besin sisteminin imkanlarını üretmek için bir yapıya oturuyor. İştirakçi formüller tasarlanıp, iştirakin üretilmesinden sonra Karşıyaka’nın bilhassa tüketici merkezli kent kimliğinden dolayı öncelikli olarak kısaltmış besin tedarik zinciri stratejisi ve hareketlerinin üretilmesi, sonrada bütünleşik amaçlar ve vizyon strateji dokümanına dönüşmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum” dedi.

“İZMİR’İN SOFRASI ÇOK BÜYÜK”

Sempozyumun kıymetlendirme oturumunun moderatörlüğünü Originn’den Nazey Erdilek yaparken, KöyKoop Lideri Neptün Soyer ve Karşıyaka Belediye Lideri Dr. Cemil Tugay konuşmacı olarak yer aldı. Soyer, konuşmasında şunları kaydetti: “Tabii ki kentlere sıkıştık fakat İzmir’de hala geniş alanlar var ve tarım yapılabiliyor. Biz üreticiler olarak açıkçası İzmir konusunda yerellerin kendi ortalarındaki alakaları çok değerli buluyoruz. Zira artık Türkiye’de şöyle bir sorun var: Bunun sahibi kim, uygulayıcısı kim, yöneticisi kim, karar sistemi kim? Besin kimin sorumluluğunda? Merkezi hükümet ile mahallî idareler ortasında bir ekosistem kurulmak zorunda. Sanayicilere cezayı kesmediğiniz vakit o ıspanağın en zehirlisini tekrar bize yedirecekler. İçinizi birazcık ferah tutsun diye İzmir’in kent merkezinden birkaç fotoğraf göstereceğim. İsterseniz üstüne California, isterseniz İnciraltı yazabilirsiniz. İzmir Kent Ormanı’nda 30 dönüm meyve bahçesi dönüştürülmüş durumda, yabancı ülkelerde gördüğünüz örnekler üzere. Kadifekale’de kentsel dönüşüm var, biz de özellikle Ödemiş’teki kooperatiflerimizden buralara fide takviyesi veriyoruz. Bostanlar oluşturuluyor, mahallelilerin sahip çıkmasını sağlanıyor. Can Yücel Tohum Merkezi var. İzmir Tarımını Geliştirme Merkezi var. Daha çok şey anlatabilirim. İzmir’i keşfetmek çok keyifli bir şey. İçimizi ferah tutup şu süreçte sahip çıkmak en çok yapmamız gereken şey. Birbirimize ve İzmir’e sahip çıkmalıyız. İzmir’in sofrası o kadar büyük ki… Biz bu sofrada çok şeyi paylaşabiliriz” dedi.

ALINACAK ÇOK YOL VAR

Sempozyuma katkı sunan ve sunum yapan herkese başka farklı teşekkür ederek kelamlarına başlayan Karşıyaka Belediye Lideri Dr. Cemil Tugay, şunları kaydetti: “Bugünkü toplantı ile muhtemelen Ağustos ayının başında yapacağımız ve bu toplantının ikinci ayağı olacak çalıştay, kentsel besin stratejisi evrakı hazırlama yolunda yaptığımız çalışmalardır. Doğal ki hem Türkiye’de hem de dünyada öbür belediyelerin, öbür kentlerin kentsel besin stratejisi evrakları, planları var; biz de onları inceledik. Bizim kendimizi çok şanslı saydığımız mevzu bir, o da hem Tunç Başkan’ımızın hem de Neptün Hanım’ın uzun yıllardır bu mevzularda hassaslığa sahip beşerler olarak Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalarını yürütmeleridir. Onların tecrübelerinin sağlayacağı katkılar bizi çok güçlendiriyor. Bu hususlarda konuşurken şunu bilmemiz lazım; bütün soruların karşılığı net değil. “Kentte tarım yapılır mı, yapılmaz mı? Hangi şartlarda yapılır?” Bunlar net cevaplanabilmiş değil. Lakin şu kesin ki yerellik çok kıymetli. Bizim kendi lokal stratejilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Elimizdeki envantere bakmak, değerlendirebileceğimiz alanlara bakmak çok değerli. Biz bu anlayışla atıl ve hakikat değerlendirilmemiş olan alanların haritasını çıkarttık. Bu alanları en yanlışsız formda nasıl değerlendirebileceğimizle ilgili ön çalışmalarımızı yaptık, ayrıntılarını da bu yaz belirleyeceğiz. Toprak tahliliyle, su kaynağıyla, yeni her şer istikametiyle kıymetlendirerek rastgele bir ziraî çalışmaya konut sahipliği yapabilirler mi, bunu araştıracağız. Bence bütün belediyeler kentlerine hakim olmak açısından bunu yapmalı, harita üzerinde işaretlemeli ve halka sorarak karar almalılar. Kentsel tarım güç bir iş. Bunu biliyoruz. Alınacak çok yol var. Bu noktada bir çağrım da var. Karşıyaka’daki bütün ziraat mühendislerinden, bir ziraat mühendisleri topluluğu oluşturmak üzere yapacağımız açık davete olumlu yanıt vermelerini bekliyorum. Bu hususları sürekliliği olan toplantılarda konuşalım ve daima bir arada en gerçek kararları verelim. En fazla beslenmemize katkıda bulunacak, yarın bir gün karşımıza çıkacak besin krizinden bizi koruyacak eser seçimlerini en makul, en bilimsel teknikleri kullanarak yapalım. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmamış işleri yapmaya muhtaçlığımız var. Ben dünyanın hiçbir yerinde yapılmamış ameliyatları yapmış bir plastik cerrahım. Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde bunu yaptım. O gün bugündür de dünyanın hiçbir yerinde yapılmamış işleri burada, bizim üzere beşerler tarafınca yapılabileceğine İzmir’de başarabileceğimize yürekten inanıyorum. Hiçbir belediye, hiçbir kent kendine hudut koymasın.”

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum yapın